We are
highly
sensitive

Deň: 9. októbra 2023

Rozhovory

Reprezentatívny prieskum v téme duševného zdravia žien po pôrode

Pri príležistosti Svetového dňa duševného zdravia 10. 10. 2023 zverejňujeme výsledky prieskumu, ktorý pre náš projekt zrelizovala pro bono agentúra NMS Marker Research Slovakia.

Hlavným cieľom bolo zistiť znalosť a názory populácie (n=1000) k možným duševným problémom matiek v popôrodnom období. Dáta k reprezentatívnemu prieskumu boli zbierané online formou v auguste 2023.

Čo nám reprezentatívny prieskum ukázal?

Proces adaptácie na zmenu, ktorú rola mamy (prvého či ďalších detí) do života prináša, chce svoj čas. V realite to potom pokojne trvá polroka či rok, kým sa žena zžije s najväčšími zmenami.

Najviac túto spojitosť vnímali respondenti vo veku 18-34 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a bezdetní. Najmenej túto spojitosť vnímali ženy vo veku 55+. Aj tieto dáta poukazujú na generačné rozdiely, ktoré môžu zosilňovať vzájomné nepochopenie rodičov a starých rodičov pri príchode nového dieťaťa do rodiny.

 

Z výsledných dát vnímame veľkú poznateľnosť témy popôrodnej depresie a popôrodnej úzkosti, hoci je to len na teoretickej úrovni. Z dát ale vyplýva, že hoci sú prejavy prirodzeného baby blues prítomné po pôrode u 70-80 % žien, tak znalosť v populácií je len 12 %. Práve neznalosť toho, čo je prirodzené zažívať v období po pôrode môže viesť k gabatelizovaniu, zosmiešňovaniu či iným javom, ktoré nie sú podporné pre ženu krátko po pôrode. Viac informácií o baby blues nájdete v tomto texte a v tomo článku.

Napriek veľkej poznateľnosti objektívnych aj subjektívnych faktorov, ktoré prispievajú k zhoršeniu duševného zdravia, tretina populácie vyjadrovala súhlas aj so stereotypnými tvrdeniami. Najviac s nimi súhlasili ženy vo veku 55+. Tieto stereotypné tvrdenie nie sú pravdivé.

Obdobie po pôrode môže byť rôzne. Je preto dôležité pozerať sa naň ako na obdobie človeka, v ktorom môže zažívať celé spektrum emócií a pocitov. Popri radosti a láske môže žena zažívať veľkú únavu, cítiť neistotu, pochybnosti, fyzické ťažkosti a podobne. Ak spájame obdobie po pôrode len s jedným typom prežívania, môže realita zaskočiť.

Pri tejto otázke mohli respondenti označiť najskôr všeky odpovede, ktoré boli podľa nich relevantné a následne určiť jednu najefektívnejšiu radu. Dáta nám ukázali, že druhou najpopulárnejšou a zároveň aj druhou najefektívnejšou radou je myslieť pozitívne. Radi by sme upozornili na to, že v záťažových momentoch života je prirodzené prežívať celé spektrum pocitov a emócií a len samotné rozhodnutie pre myslenie pozitívne nemusí stačiť. Rovnako komunikácia tejto rady ,,mysli pozitívne“ zväčša podporne nepôsobí. Ak by vás zaujímalo ako komunikovať so ženou po pôrode tak, aby to bolo podporné a posilňujúce aj pre váš vzájomný vzťah, pár tipov nájdete v tomto texte.

 

Ak máte záujem hovoriť s nami o tomto prieskume a téme duševného zdravia žien po pôrode, kontaktujte nás na emaili katarina.zilak@vydumamky.sk

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej