We are
highly
sensitive

Spolupráca s pediatrami

Ambulancie pediatrov sú miesta, kde sa žena po pôrode ocitne približne 9krát v rámci prvého roka svojho dieťaťa.
Spoluprácou s pediatrami chceme podporiť mamy v tomto období prostredníctvom Kontrastnej kartičky materstva.
Kontrastné kartičky materstva sú odovzdávané počas pravidelných poradní dieťaťa. 

Spolupracujúci pediatri:

 

Bratislavský kraj:

MUDr. Gabriela Straková, PhD. – Bratislava – Petržalka

MUDr. Danica Kadlicová – Bratislava – Petržalka

MUDr. Zuzana Lysá, PhD. – Bratislava – Petržalka

Trnavský kraj: 

MUDr. Margita Jarábková – Trnava

Trenčiansky kraj:

MUDr. Michaela Podkovičová – Ilava

Vďaka láskavej podpore Trenčianskej nadácie bolo možné rozšíriť spolupráce s pediatrami aj do Trenčianskeho kraja.

 

Ak sa chcete zapojiť do projektu so svojou pediatrickou ambulanciou, napíšte nám na info@vydumamky.sk.