We are
highly
sensitive

Spolupráca s pediatrami

Ambulancie pediatrov sú miesta, kde sa žena po pôrode ocitne približne 9krát v rámci prvého roka svojho dieťaťa.
Spoluprácou s pediatrami chceme podporiť mamy v tomto období prostredníctvom Kontrastnej kartičky materstva.
Kontrastné kartičky materstva sú odovzdávané počas pravidelných poradní dieťaťa. 

Spolupracujúci pediatri:

 

Bratislavský kraj:

MUDr. Gabriela Straková, PhD. – Bratislava – Petržalka

MUDr. Danica Kadlicová – Bratislava – Petržalka

MUDr. Zuzana Lysá, PhD. – Bratislava – Petržalka

MUDr. Simona Jonášová – Bratislava – Ružinov

MUDr. Tatiana Speváková – Malacky

MUDr. Veronika Kállayová – Malinovo

MUDr. Mária Gallia – Malinovo

MUDr. Karin Valdnerová – Bratislava – Devínska Nová Ves

MUDr. Daniela Bálintová – Bratislava – Mlynská dolina

Trnavský kraj: 

MUDr. Margita Jarábková – Trnava

MUDr. Lucia Želeňáková – Chtelnica

Trenčiansky kraj:

MUDr. Michaela Podkovičová – Ilava

MUDr. Tatiana Reváková, MPH – Považská Bystrica

MUDr. Taťjana Žikavská – Považská Bystrica

MUDr. Zuzana Balážová – Bojnice

Vďaka láskavej podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme zabezpečili Kontrastné kartičky materstva pre pediatrov v prvom polroku 2024.

 

Ak sa chcete zapojiť do projektu so svojou pediatrickou ambulanciou, napíšte nám na info@vydumamky.sk.