We are
highly
sensitive

2% z dane

 

Vďaka vašej podpore cez venovanie 2 % z dane bude v príbehoch čerstvých mám viac svetla

Potrebné údaje pre asignáciu v tomto roku:

Názov: VyDuMamky

IČO: 54 231 221 (číslo zarovnávajte k pravému okraju)

Pod políčkami, kde vypĺňate údaje organizácie, máte možnosť povedať nám o tom, že ste sa rozhodli takto podporiť pripravované aktivity. Ďakujeme, že nám zaškrtnutím políčka dáte vedieť, že je pre vás téma duševného zdravia žien po pôrode naozaj dôležitá.

Ako darovať 2% z dane?

Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa, ktorý za vás podá daňové priznanie, o ročné zúčtovanie daní.

Zamestnávateľ vám následne doručí Potvrdenie o zaplatení dane. Toto potvrdenie a Vyhlásenie k poukázaniu 2 %, v ktorom uvediete naše údaje, odošlete na daňový úrad do 30.4.2024.

Ak si podávate daňové priznanie samostatne ako fyzická osoba, prípadne ste právnická osoba, tak Vyhlásenie k poukázaniu 2 % je súčasťou formulára na daňové priznanie. Kompletne vyplnené daňové priznanie aj s našimi údajmi musíte odoslať na daňový úrad do 30.3. 2024, prípadne vďaka odkladu do 30.6.2024.

Ak ste v roku 2023 dobrovoľníčili pre niektorý z neziskových projektov (alebo viaceré), máte možnosť darovať 3 % z dane. V tomto prípade doložte aj potvrdenie od organizácie o počte dobrovoľníckych hodín.

Formuláre k poukázaniu 2 % z dane

Fyzická osoba/zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ:

Potvrdenie o zaplatení dane  –  toto potvrdenie dostanete od zamestnávateľa najčastejšie v marci

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby – V tomto vyhlásení máte predvyplnené naše údaje. Ak dostanete formulár od zamestnávateľa, bude potrebné doplniť naše údaje.

V oboch prípadoch je potrebné doplniť do Vyhlásenia údaje z Potvrdenia o zaplatení dane.

 

Fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP A

Potvrdenie o podaní daňového priznania TYP A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP B

Potvrdenie o podaní daňového priznania TYP B

Právnická osoba:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Potvrdenie o podaní daňového priznania právnickej osoby

Zdroj formulárov: oficiálna stránka Finančnej správy