We are
highly
sensitive

Akútny problém

Drahá žena,

vieme, že niekedy je tiaha dní naozaj silná. Aktuálne nie je ešte v našich silách byť hneď k dispozícii. Preto ak máš pocit, že sa potrebuješ o svojom prežívaní porozprávať hneď a zaraz, prosím, zváž niektorú z liniek pomoci uvedených nižšie. Ak máš pocit, že to ,,už nevydržíš“, prosím, povedz o tom blízkemu a kontaktuj linku 112.


Telefonický kontakt na linky pomoci:

0800 193 193 – Národná linka na podporu duševného zdravia
pondelok – piatok 14:00 – 22:00, sobota – nedeľa 10:00 – 18:00

0800 800 566 – Linka Dôvery Nezábudka (Liga za duševné zdravie), nonstop

055 644 1155, 055 622 2323 – Linka nádeje (FN L. Pasteura Košice) pondelok – štvrtok 8:00 – 19:30, piatok – nedeľa nonstop