We are
highly
sensitive

Mediálne výstupy

Nech je idea projektu akokoľvek skvelá, ak o nej ľudia nevedia, nenapĺňa svoj zmysel. Sme veľmi vďační partnerom, médiám, novinárom, ktorí nám vytvárajú priestor na to, aby sme hovorili o projekte Vysmiata Duša Mamky a témach, ktoré sú spojené s duševným zdravím žien po pôrode.

Publikované rozhovory za rok 2022:

Rozhovor na webe Sestrice: Ako sa máš, drahá mama?

Rozhovor v Teleráne v rámci Svetového dňa duševného zdravia 10.10.2022 cca 1:22:00

Rozhovor pre eduworld.sk: K. Žilák o popôrodnej depresii: Ženy bývajú prekvapené a zneistené, keď láska k dieťaťu neprichádza

Článok pre komunitu žien v centrách Baby balance

Tlačové správy vydané v roku 2022:

Tlačová správa vydaná k Svetovému dňu duševného zdravia 2022