We are
highly
sensitive

Stanovy a záverečné správy

Projekt Vysmiata Duša Mamky je zastrešený občianskym združením VyDuMamky. Občianske združenie bolo založené 6.12.2021 pod registračným číslom VVS/1-900/90-62672. Zakladateľkou neziskového dobrovoľníckeho projektu a štatutárkou je Katarína Žilák. V prípade otázok ju kontaktujte na katarina.zilak@vydumamky.sk.

Stanovy o.z. VyDuMamky

Záverečná správa za rok 2022 (publikovaná 25.1.2023)