We are
highly
sensitive

Vyhľadať psychiatra alebo psychológa?

843 Views

Psychiater alebo psychológ? Riešite túto dilemu? Niekedy stigma spojená s niečím neznámym nám bráni vyhľadať nakoniec akúkoľvek pomoc. Téma duševného zdravia je neraz opradená skreslenými informáciami a predstavami, ktoré neraz nereflektujú realitu. Týmto rozhovorom vítame v našom tíme posilu z radov psychiatrov MUDr. Štefániu Vaľovskú, ktorá pracuje v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach (aktuálne na RD). Števka tu bude pre vás v prípade, že vás zaujíma čokoľvek z oblasti psychiatrie a duševného zdravia žien po pôrode.

Kto je to vlastne psychiater a čo musí mať absolvované, aby sa tak mohol volať?

Psychiatria je lekársky odbor. To znamená, že najprv musíte mať ukončené 6-ročné štúdium medicíny, následne pracovať na psychiatrickom oddelení, kde získavate prax, ktorá je potrebná aj ku špecializačnému štúdiu. To trvá najnovšie 4-5 rokov minimálne, následne môžete vykonať špecializačnú skúšku v odbore psychiatria, a tak sa z vás stáva plnohodnotný psychiater. 

V čom vnímaš svoj najväčší rozdiel od kolegov psychológov?

Psychológ sa venuje pacientom formou rozhovoru. Učí ich, ako pracovať s myšlienkami, rôzne techniky na zvládanie určitých situácií. Venuje sa diagnostike pacienta pomocou rôznych škál a testov. Nemôže predpisovať lieky, lebo nemá medicínske vzdelanie. Po ukončení štúdia psychológie si môže vybrať prácu klinického psychológa alebo iný odbor, kde sa môže realizovať, napríklad ako školský psychológ, v personalistike a podobne…Podobne aj klinický psychológ musí vykonať špecializačnú skúšku v danom odbore. 

Psychiater má možnosť liečiť pomocou liekov. V rámci diagnostiky používame diagnostické kritériá podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. Ku diagnostike sú pre nás veľmi nápomocné vyšetrenia od kolegov psychológov, taktiež počas terapie je dôležitá spolupráca, kedy my liečime farmakami a psychológovia dopĺňajú liečbu formou psychoterapie.  

Kde môže pracovať psychiater?

Na psychiatrickom lôžkovom oddelení alebo v psychiatrickej ambulancii. 

Ako sa líši práca psychiatra v ambulancii a na oddelení?

Na oddelení sú hospitalizovaní pacienti, keď je výhodnejšia liečba pod 24-hodinovým dohľadom, napríklad pri nastavovaní farmakoterapie. Počas hospitalizácie je jednoduchšia dostupnosť skupinovej či individuálnej psychoterapie, rehabilitácie, pracovnej terapie a podobne. Práca v ambulancii je podobná iným odborným ambulanciám, kedy pacient príde na prvotné vyšetrenie a následne chodí na pravidelné kontroly.

Ako vyzerá prvé stretnutie u psychiatra a ako sa k nemu vlastne dostať?

Na prvé vyšetrenie ku psychiatrovi pacienta môže poslať jeho obvodný lekár, prípadne iný odborný lekár, ktorý má podozrenie na psychiatrické ťažkosti u pacienta. Pravdaže dostávajú sa ku nám aj pacienti v akútnom stave, kedy sú vyšetrení aj bez odporúčania. 

Pri prvom vyšetrení sa najprv pýtame na anamnézu pacienta. To znamená, že nás zaujímajú jeho telesné ochorenia, aké lieky užíva, aké má alergie, vzdelanie, zamestnanie, rodinné prostredie, aké má vzťahy s najbližšou rodinou. Postupne riešime terajšie ochorenie, to znamená, aké má momentálne ťažkosti, kedy začali, čo ich mohlo spustiť, ako sa prejavujú…Potrebujeme vedieť aj prípadné psychiatrické ochorenia aj v rodine. Psychiater si to všetko spíše, opíše svoj nález, čo zistil u pacienta, aby videl zmeny pri ďalšej kontrole. Dohodne s pacientom ďalší postup, navrhne liečbu, jej formu, prípadne odporučí psychologické vyšetrenie. Ak si to vyžaduje situácia, môže žiadať o vyšetrenia iného odborníka, napríklad neurológa a podobne…V závere dohodne s pacientom termín najbližšej kontroly. 

Ako prebieha hospitalizácia na psychiatrickom oddelení? Sú nejaké špecifiká, ak je oddelenie v nemocnici alebo je to špeciálna psychiatrická nemocnica?

Hospitalizáciu na oddelení môže odporučiť ošetrujúci psychiater daného pacienta, prípadne aj jeho obvodný lekár. Ak sa jedná o plánovanú hospitalizáciu, pacient si dohodne vhodný termín nástupu na oddelenie, kde má byť hospitalizovaný. 

Pravdaže máme aj akútne príjmy, kedy sa ku nám dostávajú pacienti v akútne zhoršenom stave, ktorý nie je možné riešiť ambulantne. Počas príjmu pacienta sa robí prvotné vyšetrenie, teda ako som spomínala –  zisťujú sa anamnestické údaje pacienta, čiže akási jeho história, momentálne ťažkosti, ich nástup, priebeh, prejavy, lieky, ktoré momentálne užíva, prípadne prestal užívať.  Prijímajúci lekár vyšetrí pacienta, odporučí liečbu,ktorú začne pacient užívať s prihliadnutím na tú, ktorú užíval doposiaľ. 

Postupne, ako si pacient zvykne na oddelení, je zapájaný do rôznych aktivít, ktoré dané oddelenie ponúka a sú prínosné pre jeho liečbu. Podľa odporúčania sa môže zúčastňovať individuálnej a skupinovej psychoterapie. Rôzne oddelenia ponúkajú aj edukačné programy ako pre pacientov, tak aj pre ich príbuzných, kde majú možnosť dozvedieť sa viac o svojom ochorení, možnostiach jeho liečby a ako s ním fungovať v domácom prostredí. 

Čo sa týka rozdielu medzi psychiatrickým oddelením v rámci všeobecnej nemocnice a psychiatrickou nemocnicou, tak je to hlavne v tom, že na oddelení v rámci všeobecnej nemocnice môžu byť zmiešaní muži a ženy, prípadne pacienti s rôznymi diagnózami. V rámci psychiatrických nemocníc  sú oddelenia rozdelené, to znamená, že môžu byť rozdelené podľa pohlavia, prípadne podľa diagnózy, veku….Základné možnosti liečby ponúkajú všetky oddelenia.

Ako sa pozeráš na obdobie po pôrode, v čom je rizikovým obdobím v období ženy?

Myslím, že toto je obdobie, na ktoré sa nedá úplne pripraviť. Každé bábätko je iné, rôzne náročné. Čerstvá mamička sa vráti domov z pôrodnice, už možno tam si nestihla oddýchnuť po pôrode a načerpať sily a zrazu sa ocitá doma bez pomoci sestier.  Prichádza pocit zodpovednosti, možno neistoty, k tomu únava, nedostatok spánku, niekedy neodstatok výživy. K tomu sa pridajú hormonálne zmeny, ktoré teda ovplyvniť nevieme. Ak mamička nemá dostatok podpory, pomoci, pocit bezpečia, naozaj je veľké riziko, že sa môžu prejaviť rôzne psychické ťažkosti. A niekedy aj môže byť všetko ideálne doma, i tak sa môžu prejaviť rôzne ťažkosti. Každý sme predsa iný, toto sa myslím vôbec nedá predpovedať. Vôbec si to však netreba dávať za vinu. Je potrebné si uvedomiť, že je to naozaj veľmi rizikové obdobie, na ktoré sa pripraviť úplne nedá.

Ako reagujú ženy na to, keď začnú liečbu u psychiatra?

Je dobré, ak je žena ochotná sa liečiť, nejde ku psychiatrovi s predsudkami. Niektoré ženy nechcú z rôznych dôvodov užívať lieky. Pokiaľ je žena v takom stave, že je možné ho riešiť inak, myslím, že žiaden lekár jej nebude nasilu núkať lieky. Lekár vie ale navrhnúť aj iné formy liečby. Veľa žien má obavy už len z vyšetrenia na ambulancii, z možných otázok. Veľké obavy sú aj z užívania liekov, ako budú na ne účinkovať či z nich nebudú unavené a podobne. Všetko je to o komunikácii. Kľudne sa môžu pýtať na čokoľvek svojho lekára. Liečba stále prebieha na základe spoločnej dohody. 

Kedy je už naozaj čas prísť za psychiatrom?

Pokiaľ ženu trápia také ťažkosti, že jej bránia v bežnom fungovaní, vtedy je vhodný čas. Prípadne ak ich okolie upozorní, resp.vidí na žene výrazné zmeny, je vhodné ju naviesť, aby to začala riešiť. V dnešnej dobe sú už také možnosti liečby, že naozaj nie je dôvod trápiť sa doma a zbytočne oddiaľovať vyšetrenie či konzultáciu a liečbu.  

Je možné, že sa psychické ťažkosti prejavia včasne po pôrode?

Počas svojej praxe na pôrodníckom oddelení som sa stretla s prípadmi, kedy bola potrebná psychiatrická konzultácia. Pacientka mala výrazné ťažkosti, spomínam si napríklad na nadmerný strach, veľmi zlé myšlienky krátko po pôrode… V rámci bezpečnosti matky a dieťaťa je potrebná pomoc psychiatra. Každá žena zvláda pôrod inak. Miera únavy môže byť u každej z nich iná a hormonálne zmeny taktiež. Každý pôrod je jedinečný, tak ako každá žena a jej dieťa. 

Prečo si sa rozhodla zapojiť do projektu?

Pretože som si sama uvedomila, že na obdobie po pôrode a celé materstvo sa proste nedá pripraviť.  Ja sama som sa asi viac pripravovala na samotný pôrod. Veď však psychické ťažkosti naštudované mám, riešiť to viem, videla som to už x-krát…A predsa. Tá búrka rôznych emócií, pocitov, toto asi nik nepochopí lepšie než ženy, ktoré to zažili. A to nemusia  byť situácie hneď až nejakého chorobného rázu. 

Ako psychiatrička s praxou aj na pôrodníckom oddelení a teraz už aj matka si myslím, že by som mohla pomôcť ďalším mamičkám zvládnuť toto obdobie, poskytnúť podporu, podať informácie…Bola som veľmi rada, keď som objavila tento projekt. Mamičky potrebujú vedieť, že so svojimi ťažkosťami nie sú samy, majú sa kam obrátiť, kde získať podporu či čerpať informácie.  

Čím sa zapojíš do projektu?

Rada by som zdieľala svoje skúsenosti, získané vedomosti čo sa týka rôznych psychických stavov, ktoré sa môžu prejaviť v období po pôrode alebo aj neskôr počas rôznych situácií. Taktiež môžem poskytovať iné informácie či konzultácie, o ktoré by mamičky mali záujem. 

Otázky položené ženami na našom Instagrame: 

Je možné začať psychiatrickou ambulanciou aj v stave, že žena cíti, že sa len potrebuje porozprávať o svojej rodinnej situácii, o pocitoch, ktoré prežíva, alebo má vyhľadať skôr psychológa?

Pokiaľ je to naozaj tak, že sa žena potrebuje len vyrozprávať, prípadne vyhľadať návod, ako riešiť určité situácie či ťažkosti a pokiaľ pocity, ktoré prežíva, nie sú pre ňu vyslovene nepríjemné či nejako obmedzujúce, tak by som volila skôr psychológa. Pokiaľ ten usúdi, že je potrebné aj psychiatrické vyšetrenie a liečba, vtedy už je potrebné zájsť aj za psychiatrom.

Téma duševného zdravia po pôrode je často spojená s témami depresie a úzkosti. Ako s tým pracovať? Je možné sa ich zbaviť natrvalo?

Ako s tým pracovať vás veľmi dobre naučí psychológ a psychiater. Máte možnosť psychoterapie, prípadne možnosť užívať lieky. Neznamená to, že tieto lieky budete užívať do konca života, pokiaľ sa váš stav zlepší a je istý čas stabilný, je možné zvážiť postupné zníženie až úplné vysadenie liekov. Pravdaže sú ľudia, ktorí zažili len jednu epizódu depresie a dostali sa z toho aj natrvalo. Tým myslím aj ženy po pôrode. 

Čo v situáciách, kedy sa po pôrode zosilňuje prežívanie úzkosti a strachu, že niekomu z blízkych sa niečo stane?

Je dobré si to odkomunikovať so svojimi najbližšími, ktorí vám pomôžu nadobudnúť pocit bezpečia a kľudu. Ak sú tieto situácie také, že máte pocit, že už ich nezvládate, nedokážete ovplyvniť tieto myšlienky, zvažovala by som návštevu psychiatra. Môže vám odporučiť lieky, ktoré dokážu zredukovať tieto stavy,  prípadne ich úplne odstrániť, aby sa vám tieto myšlienky nevracali. Taktiež môže odporučiť prípadnú psychoterapiu, tam však treba rátať s tým,že jej efekt sa prejaví o čosi neskôr.  

Akékoľvek ďalšie otázky, ktoré máte, pokojne smerujte na email akosanaozajmam@vydumamky.sk. Sme tu pre vás.