We are
highly
sensitive

Psychologička v pôrodnici v Liptovskom Mikuláši

104 Views

Vedeli ste o tom, že v niektorých pôrodniciach na Slovensku nájdete priamo na oddeleniach aj psychologičky? Vďaka podpore z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis vám prinášame rozhovor s niektorými z nich.

V Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši sme sa rozprávali so psychologičkou PhDr. Michaelou Lehotskou o tom, ako to na ich gynekologicko-pôrodníckom oddelení funguje. 

 

Mať psychologičku na oddelení nie je samozrejmosť. Od ktorého roku je v mikulášskej pôrodnici prítomná aj psychologička? 

Som tu od apríla 2023. Takže aktuálne to je niečo vyše roka. Mám úväzok na jeden deň v týždni. Ženy ma nájdu na gynekologicko – pôrodníckom oddelení každý pondelok a stredu v popoludňajších hodinách. Ak by to však bolo potrebné, viem prísť aj v iný deň. Pracujem ešte aj na psychiatrickom oddelení.

Čo je vašou úlohou?

Môj čas na oddelení je primárne o tom, že navštívim každú z izieb a v nej jednu alebo dve mamičky. Pri príchode sa predstavím, poviem im o možnosti porozprávať sa aj individuálne, ak by mali potrebu. Takéto hlbšie rozhovory sa zväčša dejú mimo izby, aby sme zabezpečili naozaj súkromný, bezpečný priestor. Stáva sa, že sú ženy aj prekvapené, že je na oddelení psychologička. 🙂 Zo spätnej väzby od žien vnímam, že doplnenie zdravotníckeho personálu o profesionála, ktorý sa stará primárne o dušu, je pre ne naozaj prínosné.

Ako konkrétne si môžeme predstaviť váš prínos pre ženy na oddelení?

Pri návštevách na izbách sa snažím aj o edukáciu v duchu, že je naozaj normálne, ak sa cítia rôzne po pôrode. Aby sa toho nezľakli. V situáciách, kedy je prítomný aj manžel (kedykoľvek počas hospitalizácie) alebo návšteva (v čase návštev. hodín) a majú záujem, rozprávam sa s nimi všetkými. V takýchto prípadoch, kedy je napr. prítomný aj manžel, podporujem oboch čerstvých rodičov v tom, aby sa vedeli pochopiť navzájom. Častokrát sa potom debata naozaj veľmi prirodzene rozprúdi a dotkneme sa rôznych tém.

Snažím sa, aby som podporovala ľudskosť, empatiu a pocit bezpečia na oddelení. Častokrát dokážem vniesť väčší kontext a pochopenie pre prežívania žien pre ostatný personál a tým aj scitlivovať prostredie a ľudí v ňom. Mám spätnú väzbu od žien, že to vnímajú naozaj veľmi pozitívne, že je na oddelení niekto, kto sa na ne pozerá celostne. Stalo sa mi, že aj prítomnosť mňa ako psychologičky bola motiváciou ísť rodiť práve do našej pôrodnice. 

Čo je špecifikom vašej pôrodnice v kontexte psychológie?

Tým, že som na oddelení najmä popoludní, vnímam možno väčší priestor na rozhovor s oboma rodičmi. Rovnako ak tehotné ženy absolvujú niektorú z predpôrodných príprav v našom regióne, tak už priamo vtedy dostávajú informáciu, že v pôrodnici budem aj ja a bude tam priestor zaujímať sa aj o ich duševné zdravie. 

Môžu aj žena samy požiadať o vašu psychologickú návštevu?

Áno. Ja sama robím prípravu na pôrod a už v rámci nej hovorím, že pracujem aj na oddelení a som tam pre ženy k dispozícii. Ženy majú tým pádom na mňa priamy kontakt. Rovnako na našej webovej stránke nemocnice ženy vedia nájsť kontakt priamo na mňa. Počas príprav na pôrod na našom oddelení hovoria kolegynky aj o možnosti využitia psychologickej podpory v rámci hospitalizácie. 

Keby bola potrebná psychiatrická intervencia u ženy, je možná?

Áno. V prípade potreby vieme zvolať konzílium so psychiatrom zo psychitarického oddelenia v našej nemocnici zvyčajne ešte v ten deň. V celom tomto procese dbáme na to, aby mohla byť mama s dieťaťom spolu. Takýchto prípadov však nie je veľa, ale vyskytujú sa.

Môžu sa ženy aj po prepustení obrátiť na vás, ak sa necítia dobre a chceli by sa s vami porozprávať?

Áno, vždy to spomeniem už pri úvodnom rozhovore, že je taká možnosť vyhľadať ma alebo kontaktovať aj po prepustení do domáceho prostredia. Mamičkám vysvetlím, kedy spozornieť, čo si všímať a ubezpečím ich, že aj v takých chvíľach na to nemusia byť samé ale majú sa na koho obrátiť. Je to pre ne bezplatné. 

 

,,Snažím sa byť také spojítko medzi doktorom, pôrodnou asistentkou a tehotnou/rodiacou ženou.”

PhDr. Michaela Lehotská