We are
highly
sensitive

Ako pestovať súcit voči sebe samej?